share

รางวัล และ มาตรฐานต่างๆที่ ภัตตาคารตูลู่ได้รับ

Last updated: 17 Aug 2023
10 Views
รางวัล และ มาตรฐานต่างๆที่ ภัตตาคารตูลู่ได้รับ

รับรองคุณภาพของอาหาร
GMP
By SGS (Thailand)

Related Blog
ภัตตาคารตูลู่ ผ่านมาตรฐาน อารยสถาปัตย์ประเภทร้านอาหาร
Universal Design หรืออารยสถาปัตย์ การออกแบบเพื่อคนททุกคน, ที่ทุกคนสามารถเข้าใจ และใช้งานได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึง เพศ อายุ ขนาดของผู้ใช้งาน รวมถึงความพิการ
26 Sep 2023
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่